Kontakt

ÚvodKontakt

Vedenie

Ladislav EGL – konateľ
tel.: +421 905 625 023

Ing. Lenka EGLOVÁ – konateľ
tel.: +421 907 945 916

Technická podpora

tel.: +421 911 362 833
tel.: +421 908 993 247

Administratíva

Bc. Iveta Borščová
tel.: +421 917 386 015
tel./fax.: +421 55 633 97 12

Údaje spoločnosti

ELKO SERVIS s.r.o.
Šoltésovej č. 7
040 01 Košice
E-mail: elkoservis@elkoservis.sk

IČO: 46 216 707
IČ DPH: SK2023293932
DIČ: 2023293932

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.

č. účtu: 2925901440/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0029 2590 1440
SWIFT: TATRSKBX

© 1992-2021 ELKO SERVIS, s.r.o. - Všetky práva vyhradené. WEB4U.sk